مشخصات فنی انواع بالابر های آکاردونی نفر بر 

مشخصات محصولات آرا صنعت 

 تمامی بالابرهای آکاردئونی نفر بر ، مجهز به سیستم هیدرولیک و سامانه ی ایمنی ذیل هستند :

• سامانه ی عدم بالابری در صورت بارگیری بیش از حد مجاز

• سامانه ی ضد سقوط در صورت تخلیه ی ناخواسته ی روغن هیدرولیک

• سامانه فرود اضطراری در صورت قطع برق و کنترل سرعت فرود

• جک های تثبیت کننده جهت ایجاد تعادل ایمن و مطمئن

• سامانه کنترل بالاروی حد مجاز